PROČ TO DĚLÁME / NAŠE KROKY

Informovat veřejnost

Veřejnost je dezorientovaná a neinformovaná vzhledem k povrchnosti informací v českých mediích. Mnozí zainteresovaní politici se snaží celou kauzu ututlat. Nikdo z představitelů vlády s veřejností a vlastně ani s Národní knihovnou o této kauze zodpovědně nekomunikuje. Chceme proto otevřít cestu pro pozitivní politické rozhodování a pomoci při vyjednávání. Chceme, aby byl realizován výsledek soutěže na novou Národní knihovnu, jejíž výsledky byly uveřejněny již 2. března 2007.

Získat pozemek od Magistrátu hl. města Prahy

Zastupitelstvem hl. m. Prahy v březnu 2006 takřka jednomyslně odsouhlasený pozemek pro novostavbu Národní knihovnu je klíčový pro celý záměr.

Proč tedy nebyla podepsána kupní smlouva? Proč má město snahu nechat záměr „vyhnít“ vypršením jednostranně stanovené lhůty k získání stavebního povolení, aniž mohl vítěz soutěže v projektu pokračovat? Proč nebyla zadána slíbená urbanistická studie celé Letné, která by dořešila toto cenné území?

Proč a na čí pokyn byla v připravovaném územním plánu hl. města Prahy účelově změněna dnešní „stavební parcela“ (určená dosud platným územním plánem pro výstavu kulturní budovy) na „zeleň“?

Je tento líbivý záměr rozšiřování zeleně nástrojem, jak zabránit výstavbě knihovny? Proč však na mnoha jiných lokalitách města radní schvalují zástavbu zelených ploch?

Má se po čase najít využití daného pozemku pro nějakou jinou budovu? Zastupitelstvo se také zavázalo k tomu, že postup a harmonogram prací na městském okruhu nebude negativně ovlivňovat realizaci stavby Národní knihovny, dokonce je na všech vizualizacích knihovna zobrazena. Na stavbu tunelů město našlo desítky miliard a stát nemá možnost financovat za zlomek této ceny Národní knihovnu pro příští generace?

Shromažďovat finanční prostředky

Ve státním rozpočtu figuruje částka 1,9 miliardy Kč určená pro výstavbu nové budovy Národní knihovny v Praze. Proč nikdo neví, kolik bude novostavba stát peněz ve skutečnosti? Necháme vypracovat rozpočet a studii stavby od renomovaných a nezávislých firem, abychom získali přesné údaje a zabránili účelovým spekulacím o astronomických částkách potřebných k realizaci.

Chceme zabránit tomu, aby se rozpočet na stavbu nadhodnocoval a posléze procházel četnými změnami, jak to známe například u dopravních staveb. Vypracování těchto důležitých podkladů zadáme nezávislým evropským společnostem, které budou ručit svým jménem a mezinárodní prestiží za neměnný výsledek.