Životopis Ing. arch. Jan Kasl, ČKA 00608

Narozen

31. prosince 1951, Praha 6

Vzdělání

1967 – 1970 – Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 7, Nad Štolou

1970 - 1976 – Stavební fakulta ČVUT, obor architektura, diplomová práce v oboru urbanismus venkovských sídel

1979 - 1981 - Studium angličtiny JASPEX UK Praha při zaměstnání

Odborná praxe

1977 – 1991 – Drupos Praha, podnik Svazu bytových družstev.

1991 – 1992 – Archcon, konzorcium 4 architektů.

1992 – 1998 – A projekt, spoluzakladatel, společník a ředitel.

1998 – 2002 – primátor hl. města Prahy

2002 – Jan Kasl AID studio, opět autorizovaný architekt

2006 – 2007 - ředitel Institut informatiky – VOŠ s.r.o.

2006 – dosud - zvolen presidentem českého komité EUROPAN

2007 – dosud - ředitel společnosti Best Development Prague

Politická angažovanost do roku 1989 mimo politické aktivity

1990 – kooptován za Občanské fórum jako 1. místopředseda ONV Praha 1

1990 – 1994 zvolen členem ZHMP

1991 – 2002 člen ODS

1993 – 1994 člen Rady ZHMP

1998 – 2002 zvolen členem ZHMP, do 30.5. primátorem hl.m. Prahy

2002 – zakladatel politické strany Evropští demokraté, předseda do 2006

2002 – 2006 člen ZHMP za Evropské demokraty od ledna

2007 – bez politické příslušnosti

Jazykové, profesní znalosti a zkušenosti, publikační činnost atd.

Autorizovaný architekt, člen ČKA 00608,

1996- 1999 Asociovaný člen AIA

publikační činnost v oblasti trhu s nemovitostmi a architektury,

angličtina aktivně, pasivně němčina, francouzština a ruština.

Rodina, zájmy

Podruhé ženatý - listopad 2000, tři již provdané dcery z prvního manželství, Laura 1977, Niké a Sandra 1981. Vnučky Aneta 2005, Yael 2008 a vnuk Zion 2005.

Manželka Terezie, 1955, rozená Bienertová, novinářka, vnučka Ferdinanda Peroutky, dcera Alžběta 1978, syn František 1979.

Názory

Říjen 2008

1) Jsem přesvědčen o chybějící kapacitě NK a nevyhovujícím současném stavu sbírek NK,

2) jsem přesvědčen o nemožnosti dlouhodobě a efektivně provozovat NK v Klementinu, které samozřejmě musí zůstat součástí NK a které po uvolnění od skladové funkce nabídne netušené možnosti využití pro Pražany i turisty.

3) jsem přesvědčen o všestranné kvalitě návrhu Jana Kaplického, a proto si myslím, že přes mnohé oprávněné výtky vůči organizaci architektonické soutěže, zvítězil nejlepší návrh.

4) A také v neposlední řadě proto, že městem schválené místo pro stavbu je nejlepší z možných.

 

zpět