Veřejné knihovny ve světě

Veřejná knihovna v New Yorku

Ve světě je běžné, že se na financování takto významných veřejných staveb podílejí také soukromí dárci.

Stephen Schwarzman, finančník z Wall street:
„Chtěli, aby můj dar 100 milionů dolarů ukázal dalším cestu, a tak knihovnu pojmenovali podle mne. Tímto darem vracím městu zpět to, co mi dalo. Chci, aby New York byl i nadále kulturním a intelektuálním centrem světa.“

Národní knihovna v Seattle

Ve světě je běžné, že se na financování takto významných veřejných staveb podílejí také soukromí dárci.

Ředitelka Národní knihovny v Seattlu Deborah Jacobs:
„Architekt Jan Kaplický ( FUTURE SYSTEMS ) se pečlivě věnoval tomu, aby byla knihovna funkční. A já vím, že bude fungovat velice dobře, stejně jako funguje ta naše. Jestliže má město odvahu a chce vytvořit funkční budovu pro silnou a inteligentní společnost, pomůže seskupit všechny požadavky na knihovnu tak, aby se vytvořilo místo, které je nejen vzdělávací institucí a poskytuje informační budoucnost, ale které je také pohodlným místem pro bytí.“

Národní technická knihovna

Ve světe je běžné, že se na financování takto významných veřejných staveb podílí stát.

Ředitel developmentu společnosti Sekyra Group Leoš Anderle:
„Jedná se o první projekt s důležitými znaky PPP ( Public Private Partnership ), kdy se přenášejí rizika na soukromý sektor. 8 let trvalo získat stavební povolení a pouhé 2 roky se realizuje samotná stavba. Náklady činí 2.25 miliardy Kč s tím, že budova pro 1.7 milionu svazků i pozemek budou ve vlastnictví příspěvkové organizace - Státní technické knihovny.”