PROGRAM

Nadační fond získává finanční dary od domácích a zahraničních dárců, formou sbírek a z výnosu vlastního jmění a výtěžku benefičních akcí. Výtěžek Nadačního fondu Pro KNIHOVNU bude jedním ze zdrojů financování stavby nové Národní knihovny.

Pevně věříme, že dostatek prostředků poskytne i stát, stejně jako tomu bylo v roce 1851 při stavbě Národního divadla, kdy národ začal s obdobnou sbírkou nazvanou „Národ sobě“.

1. Aproximativní rozpočet

Částka: 400.000,- Kč

Architektonická firma Future Systems předloží podklady, podle nichž necháme nezávislou firmou Savant International Ltd. vypracovat orientační propočet stavby sloužící k odbornému určení potřebných financí. Klientem jsme my a nikoliv Future Systems nebo Národní knihovna.

Dodavatel: SAVANT – Jungmannova 34, 110 00, Praha 1, Česká republika

Tel.: +44 (0) 222 518 870

Fax: +44 (0) 222 519 897

Email: job.verpoorte@savantinternational.cz

2. Studie stavby

Částka: 25.000.000,- Kč

Do detailu dotažená STUDIE = v české terminologii studie či „návrh stavby“, včetně definování většiny profesí a dalších externích nákladů (vyvolané a podmiňující investice) tak, aby bylo možno tuto studii, (respektující finanční rámec z 1. kroku NFPK), doplnit do fáze dokumentace pro Územní řízení a projednat ji v územním řízení, k čemuž bude třeba i dokumentace pro proces EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Dodavatel: FUTURE SYSTEMS - The Warehouse, 20 Victoria Gardens, London, W11 3PE, UK

Tel.: +44 (0)20 7243 7670

Fax: +44 (0)20 7243 7690

Email: email@future-systems.com

3. Projektová dokumentace

Pod vedením architektonické kanceláře Future Systems bude ve spolupráci se specializovanými projektovými ateliery (statika, zdravotně technické instalace, elektrosítě, vzduchotechnika, inženýrské sítě, technologie knihovny, apod.) a v rámci dohodnutého rozpočtového rámce vypracována projektová dokumentace sloužící k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dodavatel: FUTURE SYSTEMS - The Warehouse, 20 Victoria Gardens, London, W11 3PE, UK

Tel.: +44 (0)20 7243 7670

Fax: +44 (0)20 7243 7690

Email: email@future-systems.com