Novinky

16. 06. 2009

Tisková zpráva - Cenová rozvaha prokázala reálnost Kaplického novostavby

Podle cenové rozvahy (Cost Plan) společnosti ARCADIS Project Management s.r.o. je architektonický návrh novostavby Národní knihovny v Praze, který připravil Jan Kaplický a jeho ateliér FUTURE SYSTEMS, zcela reálný. Výpočty prokázaly, že kompletní stavba, včetně známých řešení inženýrských sítí, robotického knihovního systému i futuristického pláště by stála 2,3 miliardy korun, z toho vlastní budova pak 1,95 mld. korun.

 

Potvrdil se tak Kaplického názor, že stavba nebude nijak mimořádně nákladná. Geniální řešení
umožňuje vysoce efektivní konstrukci i úsporný provoz. Fasáda - obal budovy - je vypočtena
na 524 milionů korun, tedy cca 23% ceny celé stavby,"
uvedl Ing. arch. Jan Kasl, člen správní rady Nadačního fondu PRO KNIHOVNU, pro který společnost ARCADIS kalkulaci vypracovala.

Podle studie je cena za knihovnický robot - zakladač vyčíslena na 315 milionů Kč, hrubá stavba -
železobetonová konstrukce tvoří 16% ceny, tedy cca 360 milionů Kč, akusticky izolující podhledy s osvětlením jsou odhadnuty na 115 milionů Kč, vzduchotechnické systémy včetně regulací 150 milionů Kč. Vnější úpravy stavby s uměleckými díly a vodními plochami pak byly vypočteny na 112 milionů Kč.

Naše výpočty vychází z definice požadovaných parametrů stavby, z dostupného stupně podkladů
a naší mnohaleté a široké zkušenosti s takovými stavbami po celém světě. Můžeme tak i z relativně prvotních podkladů vyčíslit limitní náklady, které v rámci řízení procesu projektové přípravy i následné stavby dokážeme sledovat a ušetřit tak investorovi různá navýšení nákladů, která nejsou vyvolána změnami zadání a inflací,"
prohlásil ředitel ARCADIS Project Management Ing. Pavel Havlíček.

Dodal, že jestliže byl navržen limit 1,9 mld. Kč na stavbu v roce 2005, tak při započtení růstu cen stavebních prací je vypočtená částka 2,3 mld. Kč zcela odpovídající.

Nadační fond PRO KNIHOVNU, založený v loňském roce, má za svůj cíl dokázat, že výjimečný
architektonický návrh Národní knihovny od Jana Kaplického a jeho kolegů ze studia FUTURE SYSTEMS
je realizova-telný jak z finančního tak z technického a provozního hlediska. Nadační fond proto zajišťuje finance na zpracování podrobnější dokumentace, která by umožnila zahájit okamžitou přípravu stavby při získání pozemku a v rámci již jednou schválených rozpočtových prostředků Národní knihovny.

Společnost ARCADIS Project Management s.r.o., součást nadnárodní skupiny ARCADIS, nabídla Nadačnímu fondu jako nefinanční dar zpracování cenové rozvahy (Cost Plan) realizace novostavby
Národní knihovny na základě mezinárodně uznávané metodiky rozpočtování a cenového řízení staveb.

 

Kontakt pro média:

Radek Zeman
Extender s.r.o.
GSM: +420 606 630 593
E-mail: radek.zeman@extender.cz

________________________________________________________________

Tisková zpráva ke stažení: dokument PDF (39 kB)

zpět