Novinky

01. 12. 2009

PŘIPOMÍNKA KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. MĚSTA PRAHY

Jako zástupce širšího hnutí pro postavení novostavby NK ČR podle vítězného návrhu Jana Kaplického na Letné, v Praze 7, předkládáme námitku proti Konceptu ÚPN, v němž je soubor parcel určený pro výstavbu knihovny v místě obnovené tramvajové smyčky vložen do funkční plochy zeleň parková – ZP s dílčí funkcí dopravní - DP.

Toto účelové blokování pozemku, na který byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž a na který měla být dle usnesení ZHMP z března 2006 uzavřena kupní smlouva, považujeme za snahu vyhnout se řešení problému s nepohodlnou architekturou vítězného návrhu. Navrhujeme vymezit toto území pro budoucí moudré rozhodnutí státu a města o výstavbě NK ČR jako plochu VV – veřejné vybavení a plochu s dopravní funkcí DP přesunout tak, jak byla zamýšlena na východní okraj Letenské pláně, před MV ČR, pokud se vůbec prokáže nutnost takového řešení.


Dokument ke stažení: DOC MS Word (55 kB)

 

zpět