Novinky

20. 01. 2010

Tisková zpráva - Ministr kultury nemá správné informace

Kaplického knihovna nebude drahá, cenová rozvaha prokázala, že ji lze postavit za přibližně 2,3 mld. korun!

Praha, 20. ledna 2010. Prohlášení ministra kultury V. Riedlbaucha o zastavení snah státu postavit novou budovu Národní knihovny podle vítězného návrhu před rokem zesnulého architekta Jana Kaplického z ateliéru FUTURE SYSTEMS překvapilo členy Nadačního fondu PRO KNIHOVNU. Více než půl roku má Národní knihovna od nadačního fondu k dispozici cenovou rozvahu společnosti ARCADIS Project Management s.r.o., která na základě mezinárodní metodiky, prověřené stovkami realizovaných staveb, prokazuje, že kompletní stavba, včetně známých řešení inženýrských sítí, robotického knihovního systému i futuristického pláště by v cenové úrovni 2009 stála cca 2,3 miliardy korun, z toho vlastní budova pak cca 2 mld. korun.

„Již v červnu 2009 jsme generálnímu řediteli NK ČR Pavlu Hazukovi předali cenovou rozvahu vypracovanou firmou Arcadis, ale místo seriózní diskuse o stavbě se nadále šíří další fámy o cenově nereálném návrhu Jana Kaplického. Geniální řešení stavby a výjimečný vzhled novostavby budí dojem velmi nákladné stavby, ale není tomu tak – jde o vysoce efektivní konstrukci i budoucí úsporný provoz. Fasáda - obal budovy byla vypočtena na 524 milionů korun, tedy cca 23% ceny celé stavby,“ uvedl Ing. arch. Jan Kasl, člen správní rady Nadačního fondu PRO KNIHOVNU. Ve srovnání s vloni dokončenou stavbou Národní technické knihovny v Dejvicích, která bude obsahovat cca 1,2 milionu svazků a která stála 2,25 miliardy korun, je objekt NKČR navržen pro cca desetinásobnou kapacitu knih a přitom za srovnatelné náklady. I s vědomím vlivu času a upřesňování návrhu na cenu stavby se stále bude jednat o zřejmě nejefektivnější veřejnou budovu tohoto typu. Jan Kaplický navíc myslel i na co nejnižší provozní náklady a úspory energií. Návrh se tak zásadně odlišuje od neekologického a neekonomického řešení s depozitářem v Hostivaři, závislým na automobilové dopravě knih do centra.

Argument o nereálnosti získat pozemek je také nepravdivý, neboť stačí, aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy naplnilo své usnesení z března 2006, a v souladu s ním nabídlo Národní knihovně původně schválený a stále volný pozemek u ulice Milady Horákové v Praze 7. Snaha radních zahrnout jej v připravovaném územním plánu „papírově“ do zeleně jen vytváří umělý konflikt mezi kulturou a ochranou přírody. Po očekávaných změnách na pražské radnici a po dokončení „největšího tunelu v pražské historii“ bude možné se k myšlence novostavby Národní knihovny vrátit. „Národ novou knihovnu potřebuje. Ta ovšem nebude jen místem ke studiu a výdeji knih, ale i novým duchovním centrem celé České republiky. Investice do nevyhovujícího depozitáře v Hostivaři představuje pouhé odkládání problému a nesmírné logistické problémy. Revitalizace Klementina je naopak potřebná, ale Nadační fond PRO KNIHOVNU je znepokojen zprávami o navrhovaných zásazích do nejcennějšího barokního komplexu v Praze,“ prohlásil další člen správní rady fondu, Ivo Mathé.

Nadační fond PRO KNIHOVNU, založený v roce 2008, má za cíl dokázat, že výjimečný architektonický návrh Národní knihovny od Jana Kaplického a jeho kolegů ze studia FUTURE SYSTEMS je realizovatelný jak z finančního, tak z technického a provozního hlediska. Nadační fond proto shromažďuje finance na zpracování podrobnější dokumentace, podle níž by bylo možné zahájit okamžitou přípravu stavby po změně zpolitizovaných názorů odpovědných osob a institucí, a tak získat přislíbený pozemek i již jednou schválené rozpočtové prostředky na stavbu.

Kontakt:
Správní rada: Jan Kasl, Ivo Mathé, Olga Sommerová,
Dozorčí rada: Jiří Černický, Jan Svěrák, Alan Záruba

Nadační fond PRO KNIHOVNU
GSM: +420 402 175 766
E-mail: jankasl@volny.cz
www.proknihovnu.cz

________________________________________________________________

Tisková zpráva ke stažení: dokument PDF (39 kB)

zpět