Příspěvky

Můžete nás podpořit peněžním příspěvkem nebo koupí dárkových předmětů.

Peněžní dary posílejte na účet vedený u Raiffeisen Bank

č. ú.: 5102405028 / 5500